ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε.
ΣΤΑΒΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ Τ.Κ: 712.01
ΤΗΛ: 28930 41800
FAX: 28930 41800
E-mail: info@asterousia.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
Δημήτριος Σταματάκης   Τηλ: 6974 026920Παραγωγή

Μετά τη συγκομιδή, ο καρπός μεταφέρεται στο ελαιοτριβείο όπου ξεκινούν τα στάδια επεξεργασίας.....

Συσκευασίες

Η ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε. θέλοντας να ικανοποιήσει το ευρύ πελατειακό φάσμα της, αναλαμβάνει κατά παραγγελίες να συσκευάσει....

Το λάδι στους αιώνες

Η παραγωγή του ελαιολάδου αφορά στην εξαγωγή ενός εκλεκτού προϊόντος, που βρίσκεται ήδη στον καρπό, με καθαρά μηχανικά μέσα....
περισσότερα... περισσότερα... περισσότερα...